NZOZ KISIEL-DENT

UDZIELA AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ORAZ RENTGENODIAGNOSTYKI W ZAKRESIE:

  • CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DOROSŁYCH I DZIECI
  • CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH I PRZYZĘBIA
  • PROTETYKI
  • STOMATOLOGII DOROSŁYCH I DZIECI
  • RENTGENODIAGNOSTYKI